Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden & Samenwerkingsovereenkomst

Om onze samenwerking prettig te laten verlopen kun je hier de algemene voorwaarden en de samenwerkingsovereenkomst vinden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeengekomen samenwerkingsverbanden. Wanneer u akkoord gaan met een offerte, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en samenwerkingsovereenkomst.

Update 13 januari 2021:

De voorwaarde van onze samenwerkingsovereenkomst:

 1. Voorafgaand aan de uitvoering van een website of ontwikkeling geef u duidelijk aan welke pakketten u wilt afnemen. Zijn er geen duidelijke extra aanwijzingen voor de template, dan zal ik alleen het standaard template leveren met een “coming soon” pagina. Dit is inclusief een premium starterpack, de integratie van Google Search Console & Google Analyics en de plugins: Yoast SEO, Yoast duplicate post. Wanneer u tijdens of na uitvoering van de overeenkomst van de opdracht afwijkende voorkeuren of wensen kenbaar maakt die niet kenbaar zijn gemaakt tijdens de communicatie over het template, en ik hierdoor extra werk heb, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

 2. Het website template kost eenmalig €299, om u website te laten functioneren kost het €19 per maand en deze maandelijkse kosten gaan in vanaf de dag dat u het template van ons heeft ontvangen. Het is niet mogelijk om uw eigen hosting te gebruiken voor de website templates van Freelancewebsites.nl. €19 per maand zijn dus de minimale maandelijkse kosten.

 3. Na oplevering van een website heeft u 30 dagen om de templates te contoleren op volledigheid.

 4. Domeinnaamregistratie wordt verzorgd via Neostrada en WordPress hosting is geregeld via Siteground. Domeinnaamregistratie wordt gedaan volgens hun voorwaarden en wordt na overleg op naam van mij of op de naam van de klant gezet. Daarvoor bent u verplicht om ten alle tijde up-to-date adresgegevens door te geven.

 5. U bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren van veilige wachtwoorden voor de (e-mail) accounts en WordPress accounts van uw website. Wij verstrekken een sterk wachtwoord voor het website en zijn niet verantwoordelijk voor een gehackte site.

 6. U gebruikt uw website niet voor het versturen van illegale of onwenselijke content. (Spam) E-mail, misleiding van consumenten, fraude, of andere vormen van internetcriminaliteit is niet toegestaan.

 7. Freelancewebsites.nl is niet verantwoordelijk voor de content op uw website. De klant is zelf verantwoordelijk voor alles wat deze op haar website toevoegt en uitdraagt.

 8. Website onderhoud en installaties worden volledig door ons verzorgd. Om ervoor te zorgen dat de veiligheid van de site niet wordt aangetast, is het niet toegestaan om zelf andere installaties te instaleren.

 9. Freelancewebsites.nl kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien naar het oordeel van Freelancewebsites.nl de offerte een duidelijke vergissing of typefouten bevat. De offertes zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Freelancewebsites.nl worden herroepen.

 10. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

 11. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de algemene voorwaarden van de offerte accepteert.

Auteursrechten Freelancewebsites.nl

Alle rechten van intellectuele eigendom van alle content op de website ligt bij Freelancewebsites.nl. Het verspreiden of kopiëren van content is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gijs Kouwenhoven.

Disclaimer Freelancewebsites.nl

De eigenaar van freelancewebsites.nl, Gijs Kouwenhoven, heeft de informatie op deze website met grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Freelancewebsites.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door Freelancewebsites.nl. Freelancewebsites.nl houdt zich het recht voor om in de eigen producten en diensten op ieder moment wijzigingen door te voeren zonder daar vooraf mededeling van te doen. De op deze website gepubliceerde informatie is geheel vrijblijvend. U kunt ervan op aan dat Freelancewebsites.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u mailen naar info@freelancewebsites.nl. 

Scroll naar top